Sumber Widget Islam

30.11.08
Berita bagus buat blogger islami ada banyak tempat dapetin widget yg ISLAMI.
Saya dapat ini dari temen baru ni blognya inasbasymeleh.blogspot.com.
Coba aja....
Berikut link lainnya

Kaligrafi : www.raza4u.com

All Widget Calendar, dll ni tempatnya..... al-habib.tripod.com/

Widgetnya bagus - bagus.... Ayo Blogger Dapatkan ini jangan dilewatkan sayang lo..

Terimakasih buat Inas dan teman2nya...
Read more ...

Wajib Meluruskan Shaf

30.11.08

Wajibnya Meluruskan Shaf

Saya jelaskan betapa pentingnya hal ini, hal yg kecil tapi ini adalah perintah. Maka dari itu kita harus mengikutinya. Berikut penjelasannya. Semoga bermanfaat.

Dijelaskan di dalam hadits yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhariy dan Al-Imam Muslim dari shahabat Abu Abdillah An-Nu'man bin Basyir, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,


لَتُسَوُّنَّ سُفُوْفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ


"Benar-benar kalian luruskan shaf-shaf kalian atau (kalau tidak), maka sungguh Allah akan memalingkan antar wajah-wajah kalian (menjadikan wajah-wajah kalian berselisih)." (HR. Al-Bukhariy no.717 dan Muslim 436))

Dalam satu riwayat milik Al-Imam Muslim disebutkan,


كَانَ رَسُوْلُ اللهِ يُسَوِّي صُفُوْفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا القِدَاحَ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ أَنْ يُكَبِّرَ فَرَأَى رَجُلاً بَادِيًا صَدْرُهُ فَقَالَ: عِبَادَ اللهِ لَتُسَوُّنَّ سُفُوْفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ


"Bahwasanya Rasulullah biasa meluruskan shaf-shaf kami seakan-akan beliau sedang meluruskan anak panah sehingga apabila beliau melihat bahwasanya kami telah memahami hal itu, yakni wajibnya meluruskan shaf (maka beliaupun memulai shalatnya, pent). Kemudian pada suatu hari beliau keluar, lalu berdiri sampai hampir-hampir beliau bertakbir untuk shalat, tiba-tiba beliau melihat seseorang yang menonjol sedikit dadanya, maka beliaupun bersabda, "Wahai hamba-hamba Allah, benar-benar kalian luruskan shaf-shaf kalian atau (kalau tidak) maka Allah sungguh akan memalingkan antar wajah-wajah kalian."


Bagaimanapun juga, di dalam hadits ini terdapat dalil akan wajibnya meluruskan shaf, dan bahwasanya wajib atas para makmum untuk meluruskan shaf-shaf mereka, dan kalau mereka tidak meluruskan shafnya, maka sungguh mereka telah mempersiapkan diri-diri mereka untuk mendapatkan siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyaadzu billaah.

Pendapat ini yaitu wajibnya meluruskan shaf adalah pendapat yang benar, sehingga wajib atas imam-imam shalat agar memperhatikan shaf, apabila didapatkan padanya kebengkokan atau ada yang sedikit maju atau mundur, maka para imam tersebut harus memperingatkan mereka agar meluruskan shafnya.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun kadang-kadang berjalan di antara shaf-shaf untuk meluruskannya dengan tangannya yang mulia dari shaf yang pertama sampai terakhirnya.
Ketika manusia semakin banyak di masa khilafah 'Umar Ibnul Khaththab, 'Umar pun memerintahkan seseorang untuk meluruskan shaf apabila telah dikumandangkan iqamah. Apabila orang yang ditugaskan tersebut telah datang dan mengatakan, "Shaf telah lurus" maka 'Umar pun bertakbir untuk memulai shalat.

Demikian juga hal ini dilakukan oleh 'Utsman bin 'Affan, beliau menugaskan seseorang untuk meluruskan shaf-shaf manusia, maka apabila orang tersebut datang dan mengatakan, "Shaf telah lurus", beliaupun bertakbir untuk memulai shalat.
Semuanya ini menunjukkan atas perhatian yang tinggi dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan Khulafa`
ur Rasyidin dalam masalah meluruskan shaf.

Sebagian Kaum Muslimin
Susah Diatur
Akan tetapi, sungguh amat disesalkan, sekarang engkau akan dapati para makmum tidak mempedulikan masalah meluruskan shaf, yang satu agak maju ke depan, yang satu lagi agak mundur ke belakang, tidak peduli akan lurusnya shaf.
Kadang-kadang mereka lurus pada raka'at pertama, kemudian ketika sujud muncullah kesenjangan, yang satu agak maju dan yang lain agak ke belakang, dan mereka tidak meluruskan shaf pada raka'at kedua, bahkan mereka tetap seperti itu tidak meluruskan shaf di raka'at kedua dan seterusnya, ini adalah kesalahan.

Yang lebih mengherankan dari semuanya itu adalah ketika ada seseorang yang paham akan wajibnya meluruskan shaf, dia bertindak sebagai imam, maka diapun melaksanakan petunjuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yaitu memeriksa para makmum dan memerintahkan mereka untuk meluruskan shaf, maka engkau akan dapati sebagian makmum tersebut enggan, tidak mau lurus dan rapat. Bahkan ada yang menonjol maju ke depan atau mundur ke belakang, ataupun kaki-kaki mereka tidak rapat antara satu dengan lainnya. Dalam keadaan mereka sudah mengetahui hadits di atas. Wallaahul Musta'aan.

Semoga Allah Tabaraka Wa Ta'ala menunjuki semua kaum muslimin agar menjadi orang-orang yang taat kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam, di mana sifat orang-orang mukmin yang baik adalah sami'naa wa atha'naa (kami mendengar dan kami taat), bukan sami'naa wa 'ashainaa (kami mendengar dan kami melanggarnya).
Yang jelas wajib bagi imam maupun para makmum untuk meluruskan dan merapatkan shaf.

Bila Hanya Ada Imam & Seorang Makmum
Kalau ada yang bertanya, "Apabila di
sana hanya ada imam dengan seorang makmum saja, apakah imam maju sedikit ke depan ataukah sejajar dengan makmum?"
Jawabannya adalah hendaklah imam sejajar dengan makmum, imam berada di sebelah kiri sedangkan makmum di sebelah kanan imam, karena apabila hanya ada imam dan seorang makmum saja, maka berarti shaf cuma ada satu, yang tidak mungkin makmum sendirian di belakang imam, bahkan yang benar adalah mereka berdua berada dalam satu shaf yaitu sang imam sejajar dengan makmum. Dengan berada dalam satu shaf akan terjadi kelurusan dalam shaf.
Dalilnya adalah ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam shalat malam, datanglah Ibnu 'Abbas berdiri di sebelah kiri beliau, maka beliau pun menarik Ibnu 'Abbas dan menjadikannya tepat di sebelah kanan beliau. (Muttafaqun 'alaihi)

Hal ini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh sebagian ulama, "Bahwasanya hendaklah imam maju sedikit ke depan", karena pendapat ini tidak ada dalilnya, bahkan justru dalil menyelisihi pendapat ini, yaitu hendaklah antara imam dan makmum sejajar apabila mereka hanya berdua.

Jangan Ada yang Menonjol Dadanya!
Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, "Bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa meluruskan shaf-shaf kami (para shahabat) seakan-akan meluruskan anak panah." Maka jadilah shaf mereka benar-benar lurus dengan sempurna, sehingga tidak ada yang maju ataupun mundur walaupun sedikit.
Beliau biasa meluruskan shaf seperti meluruskan anak panah, sehingga apabila beliau melihat bahwasanya para shahabatnya telah memahaminya, yakni mereka telah paham dan tahu bahwasanya shaf harus lurus, beliaupun memulai shalatnya.
Kemudian pada suatu hari beliau keluar untuk melaksanakan shalat, tiba-tiba beliau melihat seseorang yang menonjol dadanya, maka beliaupun besabda, "Wahai hamba-hamba Allah, benar-benar kalian luruskan shaf-shaf kalian atau (kalau tidak) maka sungguh Allah akan palingkan antar wajah-wajah kalian."
Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, "Benar-benar kalian luruskan shaf-shaf kalian" sebabnya adalah semata-mata hanya karena beliau melihat seseorang menonjol dadanya, yaitu dada orang tersebut menonjol sedikit.

Bagaimana kalau beliau melihat shaf-shaf yang ada sekarang? Yang satu ke depan, yang satu lagi ke belakang, shaf mereka bengkok, tidak lurus dan tidak rapat? Bisa kita bayangkan apa yang akan diucapkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika melihat keadaan seperti itu?

Imam Shalat Hendaklah Memeriksa Shaf
Hadits ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara petunjuk Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah bahwa beliau senantiasa memeriksa shaf, meluruskan dan merapatkan shaf. Kalau masih ada yang belum lurus atau belum rapat maka beliaupun meluruskannya bahkan mengancam -sebagaimana kisah di atas- kepada orang yang maju sedikit dari shafnya dengan ancaman ini, "Benar-benar kalian luruskan shaf-shaf kalian atau (kalau tidak) maka sungguh Allah akan memalingkan antar wajah-wajah kalian."

Petunjuk ini harus diteladani oleh para imam shalat agar memeriksa, mengatur dan meluruskan shaf para makmum.
Kesimpulannya adalah wajib atas kita untuk menerangkan masalah ini kepada imam-imam masjid dan demikian juga kepada para makmum agar mereka memperhatikan perkara yang sangat berbahaya ini sehingga mereka benar-benar meluruskan dan merapatkan shafnya di dalam shalat.

Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita kepada apa yang dicintai dan diridhai-Nya. Wallaahu A'lam.

Disadur dari Syarh Riyaadhush Shaalihiin hal.453-454 cetakan Maktabah Ash-Shafaa dengan beberapa tambahan dan perubahan.

Abu Rasyid Ash-Shinkuaniy

Read more ...

Apa itu Internet ??

27.11.08

Internet mungkin anda sering mendengar kata ini. Ya dunia maya kita dapat menjelajahi ruang dan waktu. Kita dapat mengetahui segala sesuatu dari sini hanya dengan beberapa detik. Banyak orang yang sering ngenet tapi belum mengetahui artiya dan sejarahnya.

Dengan Internet informasi menjadi mudah dan bebas, siapa saja tanpa memandang golongan,ras,umur,pangkat,dll. Internet adalah sebuah belantara informasi, tidak ada seseorangpun yang mampu menguasai seluruh info didalamnya. Ia adalah perpustakaan yang besar. Bahkan kita mampu mendengar radio atau melihat televisi secara global.
Atau kita bisa berpartisipasi didalamnya.

Sejarah Perkembangannya

Jumlah user Internet dapat belipat ganda setiap 9 hingga 14 bulan sekali sejak akhir tahun 1970-an. Tahun 1981 jumlah komputer yang terkoneksi internet baru 213 unit, namun pada tahun 2000 jumlahnya meningkat menjadi lebih dari 400 jt unit. Saat ini diperkirakan pengguna internet sekitar 1 miliar lebih.

Internet dimulai dari proyek ARPANET sebuah proyek komunikasi untuk militer AS dan hanya untuk personel militer AS dan peneliti yang membangun jaringan tersebut. Dari tahun 1970 s/d akhir 1980-an internet digunakan untuk riset akademik dan militer. Jaringan ini diatur oleh badan yang bernama NSF ( National Science Foundation). Pada universitas yang diizinkan hanya peneliti yang unggul. Tahun 1980-an NSF memberi kebijakan longgar yaitu mengizinkan seluruh universitas untuk dapat memakai internet.

Tahun 1995 NSF tidak diperkenankan lagi untuk mengatur aktivitas internet. Internet diprivatisasikan dan digunakan hanya untuk tujuan komersial. Tindakan bersamaan dengan populernya penggunaan World Wide Web (WWW) yang ditemukan oleh Timothy Berners-Lee seorang fisikawan asal Inggris. Pada akhir tahun 2000, 80% data berasal dari internet.
Read more ...

My Design

27.11.08Read more ...

Hidup lebih " Hijau" dengan PC anda

27.11.08

Tiap waktu di depan PC ???? Ada rahasia kecil dibalik PC anda... dengan ini kita dapat ikut mencegah global warming.... Berikut artikelnya..

Tahukah anda, meski waktu Anda sebagian besar dihabiskan di depan komputer, dan anda jarang sekali keluar rumah dan berinteraksi dengan alam sekitar, bukan berarti bahwa anda tidak bisa berperan dalam ikut mensukseskan gerakan anti global warming dan menjadikan bumi ini lebih hijau.

Ada hal-hal kecil yang bisa anda lakukan dengan kegiatan berkomputer anda, yang bisa mendukung terhadap pencegahan bahaya global warming dan membuat hidup anda lebih “sejuk” hingga bisa membantu bumi tercinta menjadi lebih hijau dan sejuk.

1. Hemat Pemakaian Tinta dan Kertas

Banyak sekali pohon - pohon tumbang akibat ulah kita sendiri salah satunya adalah dengan menghemat pemakaian kertas. Jangan sampai gara - gara hal itu pohon-pohon itu akhirnya habis dan hilang dari muka bumi? Alam yang tadinya segar dan sejuk kini menjadi kering kerontang.......hah....Panassss!!!! Caranya, gunakan kedua sisi kertas untuk memprint dokumen anda. Apalagi kalau dokumen yang anda print bukan untuk laporan resmi, tapi untuk sekedar bahan bacaan atau masih berupa draft laporan, ada baiknya gunakan opsi “Two Pages per Sheet” saat memprint-outnya dan gunakan kedua sisi kertas. Jadi kalau dalam keadaan normal kertas yang anda butuhkan sebanyak 4 lembar, dengan opsi seperti ini anda hanya memerlukan 1 lembar kertas, lebih hemat kan?

2. Aktifkan Screen Saver, Mode Hibernation dan Power Off

Anda bekerja seharian di depan komputer, itu bukan berarti bahwa anda akan terus menerus tanpa henti menggunakan komputer kan? ada saatnya dimana anda butuh istirahat sejenak untuk sekedar makan, minum atau mengistirahat mata anda. Untuk itu aktifkan Screen Saver di Komputer anda, dan juga aktifkan pula fitur Power Off dari Monitor dan Hardisk anda. Jadi ketika komputer tidak dipakai dalam periode waktu tertentu, secara otomatis power monitor dan hardisk anda akan off sehingga anda bisa menghemat pemakaian listrik.

Caranya, untuk anda pengguna Windows XP, Klik Kanan di Desktop --> pilih Propertis --> setelah itu akan muncul jendela Display Properties, kemudian klik tab Screen Saver, pilih screen saver yang sesuai dengan kebutuhan anda dan tentukan seminal mungkin waktu aktifnya, misalnya 2 menit. Di bagian paling bawah klik juga button Power yang akan memunculkan jendela Power Option Properties, pada pilihan Turn Off Monitor pilih waktu seminimal mungkin, misalnya After 5 minutes. Hal yang sama lakukan juga pada pilihan Turn Off Hardisk.

3. Turn Off

Ya, matikanlah printer, scanner, monitor, speaker jika tidak digunakan. Anda tidak mungkin menggunakan printer dan scaner terus menerus kan? karena itu matikan peralatan ini, karena meskipun dalam keadaan idle, peralatan-peralatan ini tetap mengkonsumsi sumber listrik.

4. Kampanye Anti Global Warming di Email, Blog atau di Forum dan bahkan di Chat Room.

Hal kecil bisa anda lakukan, gunakan slogan Anti Global Warming di Signature pada email anda, di Forum dan bahkan di blog anda. Tidak susah kok untuk mencantumkan kata-kata seperti Let’s Go Green, Save Our Earth, atau Going Green Lifestyle hingga secara tidak langsung anda bisa mengajak orang lain untuk bersama-sama menyelamatkan bumi ini dari bahaya Global Warming.

5. Sumbangkan PC lama kepada yang membutuhkan

Anda baru saja membeli PC baru dengan spesifikasi yang high end, hingga PC lama anda tidak punya lagi tempat di ruang kerja anda. Nah, daripada anda menyimpannya di gudang, atau anda membuangnya sembarangan hingga bisa mencemari lingkungan, alangkah lebih baik PC lama anda yang masih bisa digunakan, anda sumbangkan ke orang yang membutuhkan. Entah itu ke panti-panti asuhan, lembaga sosial atau mungkin ke layanan sosial online di internet. Bagi anda mungkin PC itu sudah tidak ada nilainya karena terlalu lemot, tapi bagi yang tidak punya komputer, mendapatkan komputer second dan lemot sekalipun, bisa jadi hal yang menggembirakan.

Itu sebagian hal - hal kecil dari PC kita untuk membantu mencegah proses global warning...

Sumber : www.tasikisme.com

Read more ...

Transaksi Mesum di Friendstre & Web

21.11.08

Wah.... diInternet bisa transaksi ginian... Mau jadi apa nih.....????
Nih infonya dari kaskus.us.....
Baca dah... And jangan kaya ginian.... OK!!!!

Pelacuran via internet kini menjadi trend bisnis prostitusi. Tak sedikit yang menjajakan dirinya dengan mendompleng situs pertemanan Friendster tanpa ada yang mengkoordinir, yang jumlahnya makin hari makin bertambah.

Di situs Friendster saja, kami melacak jumlahnya ada puluhan dan mungkin juga ratusan, itupun khusus yang Indonesia saja dan tepatnya lokasinya Jabotabek.

Banyak juga yang dikelola oleh seorang germo. Para pelacur muda kini bukan hanya dipajang di etalase, tapi juga lewat cyber sex yang dikelola mucikari.

Contohnya, bisnis prostitusi dunia maya atau cyber sex yang dikelola mucikari, dibongkar aparat Satuan Unit Cyber Crime Dirkrimsus Polda Metro Jaya senin lalu (17/11). Albert Timothius, 27, sang germo yang mengelola website dengan nama domain www.wanita18theclub.com dicomot polisi.

Tiga cewek asuhan Albert yang dijajakan via internet diamankan petugas dari Hotel As di kawasan Mangga Besar, Jakbar, namun setelah dimintai keterangan ketiganya dipulangkan. “Mereka hanya diperiksa sebagai saksi,” jelas Direktur Krimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Raja Erisman, Selasa (18/11).

Cewek-cewek yang ditawarkan Albert berusia 18 hingga 20 tahun. Dia merekrut para pelacur juga lewat dunia maya, melalui chatting dengan cewek-cewek yang senang internet. Dari chatting inilah lalu Albert mulai memilih mana yang bisa dijadikan pelacur.

Pelacur yang bergabung dengan Albert ada sekitar 30 orang, foto-foto mereka dipasang secara bergantian. Di layar situs itu terpampang 10 cewek berpenampilan seronok, masing-masing diberi kode sesuai dengan tarifnya. Beda wajah, beda usia beda pula tarifnya. Usia dan paras cantik, apalagi berstatus mahasiswi tarifnya lebih tinggi. Rata-rata pelacur asuhan Albert adalah wanita lokal.

Tarifnya, paling murah Rp800 ribu ada juga yang mencapai Rp1,6 juta untuk tiga jam kencan. Harga itu diluar biaya hotel yang ditanggung sendiri oleh pengguna. Dari tarif itu pelacur mendapat 60 persen dari pembayaran, 40 persen untuk germo. Umumnya pengguna ‘jasa’ anak buah Albert adalah orang-orang berduit.

DAFTAR SEBAGAI MEMBER

Untuk memboking pelacur anak buah Albert, tak sembarangan. Peminat harus mendaftar menjadi member dengan mengisi ‘formulir’ di situs yang disediakan, lengkap dengan biodata dan nomor telepon yang bisa dihubungi, serta kode cewek yang dipesan.

“Setelah data dikirim lewat email, konsumen akan dihubungi,” kata Kasat Cyber Crime, AKBP Tomy Watiliu.

Pelacur yang dipesan akan diantar oleh anak buah Albert ke tempat yang ditunjuk oleh lelaki yang memesannya, biasanya di Hotel As. Transaksi langsung terjadi, uang diberikan kepada germo, si pelacur langsung dibawa oleh pemesannya.

Albert membuka situs tersebut sejak tahun 2005, namun dia baru mengelolanya menjadi situs pelacuran mulai tahun 2007. Tersangka mengaku sejak dulu sering ke kawasan Mangga Besar namun belum pernah menjadi mucikari.

Untuk menangkap Albert polisi membutuhkaan waktu tiga bulan karena keberadaanya tak di satu tempat, namun kemana-mana selalu membawa laptop untuk korespondensi dengan kliennya. “Tiga kali kami melakukan transaksi, kali yang ke empat baru berhasil,” ungkap Tomy Watiliu.

Albert akhirnya bisa dibekuk di Hotel As, saat akan menyerahkan cewek asuhannya ke pemesan. ia dijerat dengan pasal 296 dan 50 KUHP tentang prostitusi dengan hukuman maksimal dua tahun penjara.

Menurut Raja Erisman, pihaknya kini masih menyelidiki situs lainnya yang menjadi ajang pelacuran di dunia maya. Dia mengakui situs internet yang dijadikan mucikari untuk menawarkan pelacur bisa jadi jumlahnya ratusan, namun identitas pemiliknya lebih banyak palsu sehingga sulit dilacak. (poskota)


sumber:http://www.ketok.com/index.php?news_...ear=&arcmonth=
Read more ...

Tata Cara Berwudhu

15.11.08

Jum'at, 20 Juni 2008 - 02:27:26, Penulis : Al-Ustadz Saifuddin Zuhri, Lc.Kategori

Perlu bagi kita untuk mengetahui tata cara wudhu sesuai Rosulullah, Karena beliau adalah suri teladan bagi umat muslim seluruhnya tanpa kecuali berikut saya paparkan khutbah yang diambil dari Asysyariah.

: KhutbahBerwudhu dan Tata Caranya
الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ اْلعَالَمِيْنَ، يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِيْنَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّيْنَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الصَّادِقُ الأَمِيْنُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا، أَمَّا بَعْدُ:
أََيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوْا اللهَ تَعَالىَ واعْرِفُوْا مَا أَوْجَبَهُ اللهَ عَلَيْكُم مِنْ أَحْكَامِ دِيْنِكُمْ...
Ma’asyiral muslimin rahimakumullah,
Marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala atas berbagai nikmat-Nya yang telah dikaruniakan kepada kita. Terlebih nikmat yang paling besar, yaitu nikmat Islam. Nikmat yang tidak tertandingi besarnya oleh nikmat-nikmat lainnya. Oleh karena itu kita harus senantiasa bersemangat di dalam mempelajari dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Sebagaimana juga kita harus senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala agar mengaruniakan kepada kita istiqamah di atas agama-Nya sampai ajal mendatangi kita.

Hadirin rahimakumullah,
Di antara permasalahan penting dalam agama kita yang harus dipelajari adalah perkara yang berkaitan dengan tata cara berwudhu. Karena hal ini berkaitan dengan sah dan tidaknya pelaksanaan ibadah yang paling besar setelah kewajiban dua kalimat syahadat, yaitu shalat lima waktu. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَأَ
“Allah Subhanahu wa Ta’ala tidak akan menerima shalat salah seorang dari kalian apabila berhadats (kecil) sampai dia berwudhu.” (Muttafaqun ‘alaih)

Saudara-saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah,
Berkaitan dengan kewajiban berwudhu ini, Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai dengan siku, dan usaplah kepala dan (basuhlah) kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki.” (Al-Ma`idah: 6)
Di dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta’ala memerintahkan kepada orang yang terkena hadats kecil untuk berwudhu jika ingin menjalankan shalat. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta’ala jelaskan dalam ayat tersebut bahwa anggota-anggota badan yang harus terkena wudhu adalah wajah, kedua tangan sampai siku, kepala, serta kedua kaki sampai mata kaki. Demikian pula diterangkan dalam ayat tersebut bahwa untuk bagian wajah, kedua tangan dan kaki maka kewajibannya adalah dengan membasuhnya, yaitu dengan mengalirkan air ke bagian tersebut. Adapun untuk bagian kepala maka kewajibannya hanyalah dengan mengusapnya, yaitu cukup dengan mengusapkan tangan yang telah dibasahi air ke kepala dan tidak perlu dengan mengalirkan air wudhu ke kepala.
Walaupun perlu diketahui, jika ada seseorang yang tangannya atau anggota wudhu lainnya terdapat luka dan tidak boleh terkena air maka tidak perlu baginya untuk membasuhnya. Akan tetapi kewajibannya adalah menutup bagian luka tersebut dengan kain atau semisalnya, dan selanjutnya cukup baginya untuk mengusapnya. Namun tidak boleh baginya untuk menutup lukanya lebih dari kebutuhan sehingga terlalu banyak menutup bagian yang tidak ada lukanya.

Jama’ah jum’ah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala
Berdasarkan hadits-hadits Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang berkaitan dengan wudhu, para ulama menyebutkan bahwa termasuk dari kewajiban membasuh wajah adalah berkumur-kumur dan istinsyaq. Demikian pula para ulama menjelaskan bahwa termasuk dari kewajiban mengusap kepala adalah kewajiban untuk mengusap telinga. Oleh karena itu, sudah semestinya bagi kita untuk menjalankan kewajiban ini dengan bersungguh-sungguh. Baik dalam berkumur-kumur, yaitu dengan memasukkan air dan memutarnya di dalam mulut maupun dalam melakukan istinsyaq yaitu bersungguh-sungguh ketika memasukkan air ke hidung, kecuali apabila dalam keadaan sedang berpuasa.

Hadirin rahimakumullah,
Perlu diketahui, bahwa yang dimaksud dengan kewajiban mengusap kepala dalam berwudhu adalah mengusap seluruh bagian kepala dan bukan sebagiannya saja. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam:
بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْـمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ
“(Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam mengusap kepala) memulai dari bagian depan kepalanya dan kemudian menjalankan kedua telapak tangannya sampai ke (batas) tengkuknya, kemudian mengembalikan lagi kedua telapak tangannya ke tempat memulai mengusapnya (bagian depan kepala).” (Muttafaqun ‘alaih)
Oleh karena itu wajib bagi kaum muslimin untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh suri teladannya yaitu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam mengusap kepala. Yaitu dengan mengusap seluruh kepalanya dan bukan hanya sebagiannya saja.

Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala,
Keterangan tentang tata cara wudhu dengan lebih lengkap bisa kita pelajari dalam beberapa hadits Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Di antaranya disebutkan dalam hadits:
أََنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَمَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ واسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى إِلَي الْـمِرْفَقِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ اليُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنَى إِلَى الكَعْبَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ اليُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِ هَذَا...
“Adalah ‘Ustman bin ‘Affan meminta untuk didatangkan padanya air wudhu, maka kemudian beliau mencuci kedua telapak tangannya tiga kali kemudian berkumur-kumur sambil memasukkan air ke hidung serta mengeluarkannya, kemudian membasuh wajahnya tiga kali, kemudian membasuh tangan kanannya sampai ke siku tiga kali dan setelah itu tangan yang kiri juga demikian, selanjutnya mengusap seluruh kepalanya, membasuh kakinya yang kanan tiga kali dan kemudian kaki yang kiri juga demikian. Setelah itu beliau mengatakan: “Saya melihat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berwudhu seperti wudhuku ini.” (Muttafaqun ‘alaih)
Disebutkan dalam hadits yang lainnya, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
لاَ وُضُوءَ لـِمَنْ لَـمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ
“Tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta’ala ketika melakukannya.” (HR. Ahmad dan yang lainnya dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu di dalam kitabnya Al-Irwa`)

Hadirin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala,
Untuk lebih jelasnya dalam tata cara menjalankan wudhu, maka kami bawakan berikut ini keterangan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin rahimahullahu dalam salah satu bukunya. Beliau rahimahullahu menyebutkan bahwa tata cara wudhu adalah sebagai berikut:
1. Berniat untuk berwudhu di dalam hati dengan tidak mengucapkannya. Karena Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak pernah melafadzkan niatnya baik di dalam wudhu maupun shalatnya, dan juga seluruh ibadahnya. Begitu pula karena Allah Subhanahu wa Ta’ala mengetahui apa yang ada di dalam hati sehingga tidak ada perlunya untuk diberitakan lewat lisannya.
2. Kemudian menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan membaca bismillah.
3. Kemudian mencuci telapak tangannya tiga kali.
4. Kemudian berkumur dan istinsyaq (yaitu memasukkan air ke hidung) tiga kali.
5. Kemudian membasuh wajahnya tiga kali. Yaitu secara melebar dari telinga ke telinga dan memanjang dari mulai tempat biasanya tumbuhnya rambut di kepala bagian atas sampai ke ujung dagu/jenggot.
6. Kemudian membasuh kedua tangannya tiga kali dari mulai ujung jari tangan sampai ke siku, dimulai dari tangan yang kanan dan setelah itu yang kiri.
7. Kemudian mengusap kepalanya sekali yaitu dengan membasahi kedua telapak tangannya dan mengusapkannya dari mulai bagian depan kepala terus ke belakang hingga batas tengkuknya dan kemudian dikembalikan ke bagian depan kepala lagi.
8. Kemudian mengusap kedua telinganya sekali dengan memasukkan kedua telunjuknya ke bagian dalam lubang telinga dan kedua ibu jarinya mengusap bagian luar telinga.
9. Kemudian membasuh kakinya tiga kali dimulai dari ujung jari kaki sampai ke kedua mata kaki. Dimulai dari kaki yang kanan dan setelah itu kaki yang kiri.

Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah,
Selanjutnya dianjurkan bagi kita setelah berwudhu untuk membaca doa:
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ
Dalam riwayat lainnya yang dishahihkan oleh Asy-Syaikh Nashiruddin Al-Albani rahimahullahu ada tambahan:
اللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ واجْعَلْنِيْ مِنَ الْـمُتَطهِّرِينَ
Maka dengan membaca doa tersebut kita berharap akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta’ala sebagaimana telah disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu dalam shahihnya. Yaitu bahwasanya orang yang berwudhu dengan sebaik-baiknya dan kemudian dia berdoa dengan doa tersebut maka akan dibukakan baginya pintu-pintu surga.

Hadirin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala,
Sebagian ulama menjelaskan, bahwa di antara hikmah dijadikannya anggota wudhu adalah wajah, tangan, kepala dan kaki adalah karena keempat anggota badan inilah yang banyak digunakan untuk beramal. Sehingga kita berharap dengan wudhu yang kita lakukan akan menjadi sebab dihapusnya kesalahan-kesalahan kita yang muncul dari keempat anggota badan tersebut. Baik yang berkaitan dengan wajah seperti kesalahan-kesalahan mata dalam memandang maupun kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh lisan saat berbicara. Begitu pula yang berkaitan dengan kepala, seperti kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh telinga dalam mendengar. Ataupun yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan kedua tangan maupun kedua kaki. Oleh karena itu semestinya kita berusaha menghadirkan hati ketika berwudhu untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta’ala memberikan kemudahan kepada kita dalam menjalankan perintah-perintah-Nya dan menerima amalan-amalan kita serta mengaruniakan kepada kita berbagai keutamaan yang telah Allah Subhanahu wa Ta’ala janjikan bagi hamba-hamba-Nya.
بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ اْلآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ مَا تَسْمَعُوْنَ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ حَقًا وَ تُوْبُوْا إِليه صِدْقًا إِنَّهُ هُوَ اْلغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.
Khutbah Kedua
الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ اْلعَالَمِيْنَ عَلَى فَضْلِهِ وَإِحْسَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْـهُدَى وَ دِيْنِ الْـحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا، أَمَّا بَعْدُ:
أََيُّهَا النَّاس، اتَّقُوْا اللهَ تَعَالىَ وَاعْلَمُوْا أَنَّ التَّطَهُّرَ لِلصَّلاَةِ بِالوُضُوْءِ أَمَانَةٌ بَيْنَ العَبْدِ وَرَبِّهِ، يُسْأَلُ عَنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ.
Ma’asyiral muslimin rahimakumullah,
Marilah kita berupaya untuk menjalankan agama Islam ini dengan sebaik-baiknya. Yaitu dengan mengikuti para sahabat dan para ulama yang mengikuti mereka di dalam memahami petunjuk Allah Subhanahu wa Ta’ala di dalam kitab-Nya dan petunjuk Rasul-Nya di dalam hadits-hadits yang shahih.

Hadirin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala,
Menunaikan wudhu adalah amanah yang seseorang akan dimintai pertanggungjawabannya dalam pelaksanaannya di akhirat kelak. Oleh karena itu, seorang yang beriman tentu akan menjalankan wudhu dengan sebaik-baiknya. Karena orang yang beriman adalah orang yang memiliki sifat amanah, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:
وَالَّذِيْنَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ
“Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah (yang dipikulnya) dan janjinya.” (Al-Mu`minun: 8)
Oleh karena itu tidak boleh bagi seseorang untuk bermudah-mudahan dalam menunaikan wudhu. Seperti yang dilakukan sebagian orang yang hanya menyiramkan air ke tangan atau kakinya. Sementara itu dia tidak memerhatikan apakah airnya telah merata mengenai seluruh bagian yang harus terkena air wudhu atau belum. Padahal apabila ada bagian anggota wudhu yang harusnya terkena air namun tidak dikenakan padanya air, maka wudhunya tidak sah. Sehingga bisa jadi seseorang selama bertahun-tahun merasa telah menjalankan shalat namun pada kenyataannya dia belum menjalankannya karena wudhu yang dia lakukan tidak sah.

Hadirin rahimakumullah
Begitu pula dalam menggunakan air, maka tidak boleh bagi kita untuk berlebih-lebihan sehingga menyelisihi apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Semestinya kita berusaha sebisa mungkin untuk hemat dalam menggunakan air. Karena demikianlah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, sebagaimana tersebut dalam hadits:
كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ بِالْـمُدِّ
“Dahulu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika berwudhu hanya menggunakan air sebanyak satu mud (secakupan 2 telapak tangan).” (Muttafaqun ‘alaih)
Dari hadits tersebut kita mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang berlebih-lebihan dalam menggunakan air sehingga terkadang untuk mencuci satu kaki saja menggunakan satu atau dua gayung air adalah perbuatan yang menyelisihi apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Saudara-saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah,
Demikianlah beberapa hal penting berkaitan dengan wudhu. Adapun untuk lebih rinci lagi, maka bisa kita dapatkan insyaallah melalui majelis-majelis ilmu. Akhirnya, marilah kita berusaha untuk benar-benar mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta’ala dan Rasul-Nya Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Karena sebaik-baik kalam adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta’ala dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sebagaimana sejelek-jelek amalan adalah amalan ibadah yang diada-adakan dan amalan ibadah yang diada-adakan adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta’ala senantiasa menunjukkan kepada kita jalan-Nya yang lurus dan memasukkan kita semua ke dalam surga-Nya. Amiin.
وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِه أَجْمَعِيْنَ. وَالْـحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالـَمِيْنَ

Semoga berguna bagi kita semua syukron katsir…

Waallahu alam.

Read more ...

Menampilkan Jam Pada Blog

15.11.08

Menampilkan Jam Pada Blog

Mau blog anda menayangkan waktu setempat ????

Berikut langkah – langkahnya :

1. Buka web www.clocklink kemudian akan ada tampilan ini :
2. Kemudian Pilih Go to Galllery

3. Akan ada tampilan dan pilih jam sesuka anda

4. Setelah itu akan muncul syarat - syaratnya pilih accept akan ada tampilan jam beserta scriptnya kemudian copy scriptnya.. ganti dengan waktu indonesia jika anda di sana..

5. Kemudian paste di tempat htmlnya contoh tempat html di blogspot

6. Setelah itu klik simpan dan lihat blog anda......


Dan jam akan muncul di Blog anda selmat mencoba...
notes : untuk menampilkan html di blogspot...
Ketika anda sudah msuk di blog anda.. pilih kustomisasi
Lalu pilih edit Gadget/New Gadget....
Lalu cari ini :

Read more ...

Belajar buat BLOG

13.11.08
Jum'at, 14/11/2008

Hari ini saya dan teman - teman belajar membuat blog. Dengan bantuan pengajar dari SEO yaitu ka Faisal dan rekannya ( maaf saya belum kenal namanya) mengajari kami membuat blog.
Blog bisa disebut " Mini Web " karena fungsinya hampir sama dengan Web... Mungkin yang saya buat ini kurang bagus tapi nanti kedepan saya akan buat yang lebih...

Sekian... Selamat Membaca
Read more ...