Saat Suara Itu Memanggil, Maka Bersegeralah..!

29.7.10
Mencari rezeki, mencari ilmu...
Mengukur jalanan seharian...
Begitu terdengar suara adzan kembali tersungkur hamba...


Bait syair yang dibawakan oleh Bimbo, benar - benar menyentuh, walaupun musik dilarang dalam islam, tapi saya tetap berkesimpulan hal tersebuat hanya untuk memacu semangat, tapi tetap penawar duka dan pemberi semangat yang terbaik adalah Al-Qur'an.

Miris sekali melihat muslim di negri ini, ketika adzan berkumandang, banyak muslim lalai dan tidak memenuhi panggilan tersebut. Padahal Rasulullah bersabda :
Al-Imam Al-Bukhariy telah meriwayatkan dari Malik bin Al-Huwairits: Saya mendatangi Nabi dalam suatu rombongan dari kaumku, maka kami tinggal bersamanya selama 20 hari, dan Nabi adalah seorang yang penyayang dan lemah lembut terhadap shahabatnya, maka ketika beliau melihat kerinduan kami kepada keluarga kami, beliau bersabda (yanga artinya): "Kembalilah kalian dan jadilah bersama mereka serta ajarilah mereka dan shalatlah kalian, apabila telah datang waktu shalat hendaklah salah seorang di antara kalian adzan dan hendaklah orang yang paling tua (berilmu tentang Al-Kitab & As-Sunnah dan paling banyak hafalan Al-Qur`annya) di antara kalian mengimami kalian." (Hadits Riwayat Al-Bukhari no. 628, 2/110 dan Muslim semakna dengannya no. 674, 1/465-466).

Apakah dunia yang kita cari ?, ataukah akhirat ?. Dunia belum pasti. Sesuatu yang ada di dunia pasti akan hilang. Kenapa kita melalaikan yang pasti?, berupa surga?. Apakah ummat muslim tidak ingin bertemu Tuhan-Nya?. Sholat adalah amalan yang pertama kali di hisab oleh Allah , Rasulullah bersabda : “Amalan pertama yang dengannya seorang hamba dihisab adalah shalat dan sesuatu pertama yang diputuskan di antara para manusia adalah mengenai darah.” (HR. An-Nasai no. 3926).

Dengarlah panggilan tersebut, panggilan akbar nan agung untuk ummat muslim, sebuah panggilan untuk menyatukan ummat islam, sebuah pangggilan untuk berkomunikasi dengan Allah. Marilah teman - teman jika kita berada dalam perjalanan sempatkanlah diri untuk sholat jangan takut kehilangan waktu dan harta karena Allah Maha Kuasa, harta dan waktu kita pasti akan tergantikan.

Allahu Akbar Allahu Akbar.
Asyhadu alla illahaillallah.
Asyhadu anna Muhammadar rasulullah.
Haiya'alassolah
Haiya'alal falah.
Allahu Akbar Allahu Akbar.
La ilahaillallah.


Begitulah kembali dan bersungkurlah di hadapan-Nya

No comments:

Post a Comment